Daulat Tuanku

Daulat Tuanku!

Merafak Sembah Ucapan Setinggi-tinggi Tahniah Kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah.

Sembah Takzim Daripada:
Callum Chen, Presiden, Ahli-ahli Majlis dan Ahli-ahli Malaysia Consortium of Mid-Tier Companies (MCMTC)