Daulat Tuanku

Daulat Tuanku!

Merafak Sembah dan Setinggi-tinggi Ucapan Tahniah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong XVII, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sempena Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 3 Jun 2024

Sembah Takzim Daripada:
Callum Chen, Presiden dan Ahli-ahli Majlis Malaysia Consortium of Mid-Tier Companies (MCMTC)